Política de privacitat

Responsable del tractament

Titular: Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana
NIF:G59684548
Domicili social: Cr. Palau de la Música, 4-6, 08003 – Barcelona
Dades registrals: inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 514.
Correu electrònic:[email protected]

Informació i consentiment

La Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana (en endavant, el “PALAU DE LA MÚSICA CATALANA”), de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques en quant al tractament de dades personals, li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades personals.

Mitjançant la lectura de la present Política de Privacitat, vostè queda informat sobre la forma en què el PALAU DE LA MÚSICA CATALANA recull, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitades a través del present lloc web.

L’acceptació d’aquesta Política de Privacitat implica el seu consentiment per poder tractar les seves dades personals per a les finalitats indicades en la mateixa.

Tractament de les dades personals. Finalitats

L’informem que les dades personals que vostè voluntàriament ens ha facilitat, seran tractades amb confidencialitat pel PALAU DE LA MÚSICA CATALANA, i seran dedicades exclusivament per a les següents finalitats:

  • Gestionar y tramitar la compra d’entrades de visites guiades a l’edifici del Palau de la Música Catalana que vostè esta realitzant a través d’aquest lloc web.
  • Comunicar-nos amb vostè per a qualsevol informació relativa a les visites guiades al nostre edifici que vostè esta contractant amb nosaltres, incloent comunicacions amb vostè respecte d’eventuals incidències que es poguessin donar en relació amb la visita guiada a l’edifici del Palau de la Música Catalana (p.e., avisos de cancel·lacions, avisos de canvis de data, avisos de canvis d’horari, etc.), per qualsevol mitjà incloent el correu electrònic o similar.

Temps de conservació de les seves dades personals

Les seves dades de caràcter personal seran conservades fins que hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a les quals van ser recollides o registrades en els nostres fitxers o mentre no sol·liciti la supressió de la informació o exerciti el seu dret d’oposició o limitació al tractament. Posteriorment, les seves dades de caràcter personal seran cancel·lades, tret que hi hagi una norma de rang legal que habiliti la seva conservació.

Legitimació del tractament

La base legal pel tractament de les dades és el seu consentiment i l’execució d’un contracte.

Destinataris

Destinatari: FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA.

Les seves dades personals seran posades a la disposició del prestador de serveis informàtics que gestiona la nostra plataforma i d'eventuals tercers proveïdors amb els qui eventualment subcontractem algun servei. Els proveïdors subcontractats compliran a tot moment amb les condicions establertes en el RGPD.

No es preveuen altres comunicacions de dades, tret que siguin necessàries per donar compliment a una obligació legal.

Drets de les persones interessades

En qualsevol moment vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al seu tractament, així com també el seu dret de retirar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a les finalitats abans esmentades, dirigint-se per escrit -juntament amb la fotocòpia del seu DNI- a la FUNDACIÓ ORFEÓ CATALÀ-PALAU DE LA MÚSICA CATALANA, domiciliada en el C/ Palau de la Música, 4-6, 08003 Barcelona, o enviant un correu electrònic a [email protected] indicant l'assumpte: “Protecció de dades, Visites guiades”.

L’informem que si vostè considera que els seus drets no s’han atès degudament, vostè te el dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control competent en matèria de dades de caràcter personal (Agencia Española de Protección de Datos).